Dementie en ouderenzorg
Aufleben
Ouderen- en verzorgingstehuis

Zorgboerderij Giersbergen internationaal gecertificeerd.Zorgboerderij Giersbergen is al langer gespecialiseerd in dagopvang en begeleiding van mensen met geheugenproblemen. Op 13 november 2017 is het werk bekroond met een internationale certificering. Daaraan werd een uitzonderlijk hoge waardering gekoppeld.
Het ENPP-Böhm Instituut uit het Duitse Bochum was de gerenommeerde auditor. ENPP is een Duitse afkorting die staat voor Europees Netwerk voor Psychobiografisch verpleegkundig onderzoek. Zij bewaken en verbeteren het activerende behandelmodel voor dementie, ontwikkeld door de Oostenrijkse Professor Erwin Böhm.
Aan het instituut zijn ruim 110 instellingen verbonden in alle Duitstalige landen, Frankrijk en Groot-Brittannië. De Zorgboerderij Giersbergen is de eerste Nederlandse instelling. Het aantal aangesloten instellingen groeit overal snel, vooral omdat sinds kort sprake is van brede maatschappelijke waardering en erkenning. Dat heeft heel veel te maken met de veranderingen in de zorg waar het model naadloos op aansluit, maar nog meer met de verbeterde academische kennis over dementie, die de waarde van het model voortdurend bevestigt.
Beter dan Nederlandse modellen heeft het model van Böhm een inhoudelijk kwaliteitskeurmerk en zijn de effecten op basis van universitair onderzoek bewezen.Centraal in het behandelmodel staan de consequente cliëntgerichte benadering of ‘eigen normaliteit’ en het belang van een ‘thuisgevoel’ bij dementie. Het belang van het laatste wordt al lang onderkend, maar het risico van weglopen en dus gesloten instellingen of afdelingen is nog steeds volop aanwezig, omdat men de consequente eigen leefwereld van mensen met dementie onderschat. Een mens die het besef van de actualiteit verliest, kan niets anders dan diens verleden, zoals hij of zij dat persoonlijk heeft beleefd, te zien als dagelijkse realiteit. Tot in diens twintiger jaren zit het beleefde verleden sterk verankerd in de hersenen; alles wat daarna gebeurd is, zal als eerste vervagen.

De methode Böhm heeft een systeem ontwikkeld waarbij het mogelijk is om na te gaan wat de belangrijke elementen uit het eigen beleefde verleden zijn. Die elementen kunnen worden verwerkt in een analyse die de normaliteit beschrijft. Gerichte elementen uit de omgeving kunnen daarop zinvol worden aangepast, zonder een museum te creëren; passende activiteiten en bepaalde impulsen om instabiliteit te compenseren kunnen worden ingezet. Daarmee wordt dagelijks een ‘tevreden dag’ aangeboden, waarbij iemand met dementie veel langer dan nu, grotendeels zelfstandig en zelfredzaam de dag door komt en een gezond dag- en nachtritme houdt.

Het vergt een substantieel andere manier van denken van verzorgenden, of het nu familie is of zorgprofessionals zijn. Het zich consequent verplaatsen in de normaliteit van de mens met dementie is voorwaarde voor succes. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar het betekent soms veel. De mens gaat pas in bad of onder de douche als dat overeenkomt met diens normaliteit. Dat geldt ook voor eten, drinken, huishouden en werken. De verzorgende is dus niet meer leidend.Maar als het goed gedaan wordt laten de voordelen zich raden: een mens met dementie die tot diens laatste levensdagen een tevreden dag doorbrengt, actief, in beweging. Geen boosheid, agressie, geen rustgevende medicijnen, geen incontinentiemateriaal. De mens kan langer, veel langer thuis blijven wonen, met een goede dagbesteding, zonder het zorgnetwerk onmogelijk zwaar te belasten.
De mens met dementie voelt zich thuis in de omgeving die voor hem of haar is gecreëerd en loopt niet weg. Waar mensen volgens de methode van Böhm worden behandeld, hoeft er niets op slot.
Dat lijkt een kleine stap, maar het is een enorme vooruitgang!


Zorgboerderij Giersbergen heeft capaciteit voor maximaal 40 cliënten per dag en is 6 dagen in de week geopend. De meeste cliënten zijn ouder en hebben met een geheugenprobleem te maken. Als u in de buurt bent op weg naar de Drunense Duinen kunt u het met eigen ogen zien: er is niets op slot en mensen lopen probleemloos de openbare ruimte in, om gewoon weer terug te keren. En met een beetje geluk ziet u ook de glimlach op hun gezicht..

Copyright © 2021 disclaimer - Zorgboerderij Giersbergen - Giersbergen 2, 5151 RG Drunen -   0416 - 38 20 37 - -   www.facebook.com/Zorgboerderij-Giersbergen - powered by Dreamsites Webdesign