Zorgboerderij Giersbergen

Dagbesteding voor ouderen

Excellente zorg voor dementie en ouderenzorg op Zorgboerderij Giersbergen en bij u thuis.

Missie & visie

Begeleiding


Zorgboerderij Giersbergen biedt groepsgerichte begeleiding op de zorgboerderij en/of individuele begeleiding in de thuissituatie aan ouderen en volwassenen, met verminderde zelfredzaamheid (beperkingen bij zelfregie) en een duidelijke begeleidingsbehoefte (waaronder ouderdomsverwarring en dementie) om ze in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig te laten blijven en hen niet in een sociaal isolement te laten vervallen.

Hieraan wordt invulling gegeven door de cliënten belevingsgerichte activiteiten aan te bieden, geheel in lijn met de Böhm zorgmethodiek die zorgt voor activering en re-activering.

 

Dagbesteding


Dagbesteding op Zorgboerderij Giersbergen is veelal gericht op het leven en de activiteiten op en rondom de boerderij. De activiteiten die worden aangeboden hebben veelal te maken met het dagelijks leven.

Zorgboerderij Giersbergen werkt met begeleidingsdoelen die samen met de cliënt, medewerker(s) en de familie worden opgesteld. Deze zullen met enige frequentie worden geëvalueerd en moeten worden ondertekend. Zorgboerderij Giersbergen is ook afhankelijk van informatie vanuit de thuissituatie. Samenwerking is dus nodig en wordt zeer gewaardeerd.

Hierdoor streeft Zorgboerderij Giersbergen enerzijds de periode tussen de eerst optredende lichte beperkingen bij het ouder worden en de noodzaak voor intramurale opname te verlengen en anderzijds in deze periode de kwaliteit van leven zo hoog mogelijk te houden, mede door de zelfredzaamheid op peil te houden. Tevens draagt de deelname aan de dagbesteding op de Zorgboerderij bij aan verlichting van de zorg door het zorgnetwerk in de thuissituatie.

 

Hellen Mieke ZLTO

Zorgboerderij Actueel

Openingstijden/dagen 2024

Openingstijden feestdagen Zorgboerderij Giersbergen...

Lees meer

ENPP Bohm certificaat.

Certificatie behaald!...

Lees meer

Contact