Zorgboerderij Giersbergen

Dagbesteding voor ouderen

Excellente zorg voor dementie en ouderenzorg op Zorgboerderij Giersbergen en bij u thuis.

Disclaimer

Website

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van eventuele (hyper)links, zijn eigendom van Zorgboerderij Giersbergen.

Het is niet toegestaan om de site of een gedeelte daarvan openbaar te maken, op te slaan of te kopiëren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Zorgboerderij Giersbergen. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Hoewel de website door Zorgboerderij Giersbergen met zorg is samengesteld, is Zorgboerderij Giersbergen niet verantwoordelijk voor eventuele zet- of typfouten.

Alle informatie op deze website wordt door Zorgboerderij Giersbergen met constante zorg en aandacht samengesteld. De informatie op deze website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Zorgboerderij Giersbergen behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat, waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Hoewel Zorgboerderij Giersbergen alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Zorgboerderij Giersbergen niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten, die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

 

Beeldmateriaal

Bij de samenstelling van deze site heeft Zorgboerderij Giersbergen datgene gedaan wat redelijkerwijs kan worden gevergd om de rechten van de auteursrechthebbende op de beelden te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die menen rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot ons wenden via het contactformulier. Graag nemen wij dan de juiste bronvermelding over. Uiteraard zullen wij op verzoek zo snel mogelijk informatie en beeldmateriaal verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

 

Zorgboerderij Actueel

Openingstijden/dagen 2024

Openingstijden feestdagen Zorgboerderij Giersbergen...

Lees meer

ENPP Bohm certificaat.

Certificatie behaald!...

Lees meer

Contact