Dementie en ouderenzorg
Aufleben
Ouderen- en verzorgingstehuis

Dagbesteding Zorgboerderij GiersbergenIndicatie

Met ingang van 1 januari 2015 zijn de WMO-gemeentes verantwoordelijk voor de indicaties begeleiding groep op een dagbesteding bij Zorgboerderij Giersbergen.
zie voor meer informatie:
www.bijeenheusden.nl gemeente Heusden
www.waalwijk.nl team wijz - gemeente Waalwijk
www.loonopzand.nl Wmo-begeleiding - gemeente Loon op Zand
Indien u al bekend met een hulpverlener in de thuissituatie dan zal deze u ondersteunen met de aanvraag van indicaties.
Ook cliënten met een WLZ indicatie zijn hier welkom. 
Het is ook mogelijk om de dagbesteding Zorgboerderij Giersbergen op particuliere basis te bezoeken.

Als u een vraag heeft over de plaatsing van een nieuwe cliënt dan kunt u contact opnemen met de zorgmanager van Zorgboerderij Giersbergen, mevrouw Hellen Junggeburth-van Rooij. Zij maakt graag een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek. Kijk onder het kopje "aanmelden" voor meer informatie.  

Zorgboerderij Giersbergen is bedoeld voor cliënten uit de volgende gemeentes:

Gemeente Heusden, Gemeente Waalwijk en Gemeente Loon op Zand  


SZZ: Samenwerkende Zorgboeren Zuid. 
Zorgboerderij Giersbergen is aangesloten bij de SZZ.
www.zorgboerenzuid.nl

Samenwerkende Zorgboeren Zuid (SZZ).

De stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid werkt vanuit de overtuiging dat iedere zorgboerderij uniek is en geweldige mogelijkheden biedt in de groene ruimte aan de hulpvragende mens. SZZ heeft afspraken gemaakt met het zorgkantoor in het kader van de Wlz (Wet Langdurige Zorg) alsmede met gemeenten in het kader van de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en de Jeugdwet.

De aangesloten zorgboerderijen voldoen aan de kwaliteitseisen binnen de zorg en worden als zodanig ook erkend. Het aanbod is afgestemd op de behoefte in de markt en sluit scherp aan bij uw individuele zorgvraag. SZZ is een sterke marktpartner voor gemeenten, zorgkantoren en andere zorgaanbieders.

SZZ zet in op:

  • Kwalitatief hoogwaardige zorg
  • Voortdurende innovatie op het gebied van zorg
  • Professioneel zorgaanbod voor een zo groot mogelijk aantal doelgroepen
  • Lokale en regionale inbedding en samenwerking
  • Brede belangenbehartiging en voorlichting voor alle aangesloten zorgboerderijen
  • Samenwerking met overheden en organisaties op het gebied van landbouw en zorg


Vereniging van Zorgboeren

Zorgboerderij Giersbergen is lid van de verenging van zorgboeren in Nederland. Voor meer informatie kunt
u terecht bij de verenging van zorgboeren in Nederland www.landbouwzorg.nl.

Doelgroep

De doelgroep op Zorgboerderij Giersbergen bestaat voornamelijk uit ouderen. Deze ouderen hebben een beperking op somatisch, psychogeriatrisch of sociaal gebied.

Zorgboerderij Giersbergen biedt hun een open dagprogramma met het accent op begeleiding in groepsverband en op afstand, gericht op bezigheid en sociaal-recreatieve activiteiten die de Zorgboerderij binnens- en buitenshuis biedt. Doordat de Zorgboerderij open is van structuur dienen de cliënten nog een bepaalde zelfredzaamheid te hebben.

Het dagprogramma is bedoeld voor oudere mensen met een lichte verminderde redzaamheid (beperking bij zelfregie, persoonlijke zorg). Er is duidelijk een lichte verzorgingsbehoefte en/of begeleidingsbehoefte (waaronder lichte dementie).

Het dagprogramma zal bijdrage aan vermindering van sociaal isolement van de desbetreffende persoon, of aan verlichting van de zorg thuis door de mantelzorgers. Deelname aan het dagprogramma kan ook dienen ter overbrugging van een periode tot langdurige opname in een intramurale voorziening.

Om de cliënten zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen, werkt de Zorgboerderij nauw samen met de verschillende hulpverleners zoals zorginstellingen, instellingen voor kleinschalig wonen en thuiszorgorganisaties.  

Zoönosen-verantwoord bedrijf

Zorgboerderij Giersbergen heeft van de gezondheidsdienst voor dieren het certificaat "Zoönosen-verantwoord bedrijf" voor het jaar 2014 ontvangen. Met dit certificaat wordt aangegeven dat op onze Zorgboerderij op een verantwoorde manier met hyhiëne rondom de aanwezige dieren wordt omgegaan.

ISO 9001-2015


Copyright © 2022 disclaimer - Zorgboerderij Giersbergen - Giersbergen 2, 5151 RG Drunen -   0416 - 38 20 37 - -   www.facebook.com/Zorgboerderij-Giersbergen - powered by Dreamsites Webdesign