Dementie en ouderenzorg
Aufleben
Ouderen- en verzorgingstehuis

Ambulante begeleiding BohmAmbulante begeleiding:

Het aantal gedesorienteerde en verwarde ouderen wordt steeds groter met de toenemende levensverwachting van de mens. De zorgsituatie wordt daardoor steeds complexer en veeleisender.
Toch is dementie voor ons geen onvoerkomelijk probleem.

Op de zorgboederij Giersbergen werken we op dit moment al volgens het psychobiografisch verpleegmodel van professor E. Böhm. Dit houdt in dat de client een doorlopende schakeling van activiteiten heeft die de client een tevreden dag bezorgt en gericht is op zoveel mogelijk zelfstandig handelen. Hierin is de normaliteit van de client erg belangrijk.
Echter, in de huidige aanbod van zorgboerderij giersbergen zit geen aansluiting met de thuissituatie.
Voorafgaand aan- en na afloop van een dag op de zorgboerderij giersbergen is de situatie vaak compleet anders. De zelfredzaamheid in de thuisstiuatie is opmerkelijk vaak een bron van zorg.

Mensen zijn maximaal 5 dagen op de dagbesteding van zorgboerderij giersbergen van 10.00 uur tot 16.00 uur. Gemiddeld zijn ze hier enkele dagen per week. Op de zorgboerderij Giersbergen kan iemand prima funcitoneren: in de thuissituatie kan het een drama zijn.
Als wij in staat worden gesteld om de thuissituatie aan te laten sluiten op het verblijf bij de zorgboerderij en vice-versa, dan kan er 24 uur per dag een stabiele situatie worden gecreeerd voor de client, inclusief een goed dag en nacht ritme.
Dat leidt op de eerste plaats tot een gelukkiger dagelijks bestaan van de client. Het leidt tevens tot minder stress bij de mantelzorgers, familie en overige betrokkenen. Het leidt tenslotte tot minder behoefte aan (rustgevende) medicatie en minder behoefte aan professionele zorg. Het zal het proces van dementie vertragen en daardoor is het voor de client mogelijk om veel langer thuis te blijven wonen.

Ambulante begeleiding aanvragen:
Mocht u meer willen weten over de ambulante begeleiding thuis dan kunt u contact opnemen met de coordinator Böhm - Mieke Tausch
bohm@zorgboerderijgiersbergen.nl

Flyer dagbesteding / ambulante begeleiding (pdf)
Copyright © 2019 disclaimer - Zorgboerderij Giersbergen - Giersbergen 2, 5151 RG Drunen -   0416 - 38 20 37 - -   www.facebook.com/Zorgboerderij-Giersbergen - powered by Dreamsites Webdesign